Katedra Żywienia Zwierząt

Zapraszamy do zapoznania się z prowadzonymi projektami badawczymi, realizowanymi zajęciami dydaktycznymi oraz z ofertą laboratorium analitycznego.

Szanowni Państwo,

z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 stycznia 2020 roku zmarł

śp. prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Rutkowski   

 

długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Żywienia Zwierząt,

Kierownik Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej w latach 2006 – 2014,

Dyrektor Zakładu Doświadczalnego Żywienia Zwierząt w Gorzyniu w latach 2006 – 2020,

Prezydent Zarządu Polskiego Oddziału WPSA,

Przewodniczący Sekcji Drobiarskiej PTZ,

Członek Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, laureat licznych nagród Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W osobie Pana Profesora Uniwersytet stracił zasłużonego członka naszej społeczności,

cenionego naukowca, specjalistę z zakresu żywienia zwierząt,

wychowawcę wielu pokoleń studentów i kadr naukowych.

 

Uroczystości żałobne rozpoczną się nadzwyczajnym posiedzeniem
Senatu 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,                
 które odbędzie się w środę, 15 stycznia 2020 roku o godz. 13.30 w Collegium Maximum.

Nabożeństwo pogrzebowe rozpocznie się Mszą św. 

w Kościele św. Jana Vianneya, ul. Podlaska 10 w Poznaniu (dzielnica Sołacz)

w dniu 18 stycznia (sobota) o godz. 11.00.

Następnie naszego Profesora i Kolegę pożegnamy na Cmentarzu

przy ul. Szczawnickiej/Lutyckiej.